Anderen vertellen

Samenwerking

Met veel plezier werk ik samen met diverse collega’s uit verschillende disciplines. Natuurlijk doen we dat alleen daar waar we elkaar kunnen versterken en we het proces van jou als opdrachtgever nog beter kunnen begeleiden.

Voor cultuur en verandertrajecten, gericht op organisaties en leidinggevenden, werk ik als businesspartner samen met organisatie-adviesbureau: https://www.windkracht-11.nl.

Daarnaast ben ik aangesloten bij het Platform Enneagram Professionals; https://www.enneagramplatform.nl. Bij dit platform ben ik lid van de kerngroep, die met elkaar de thema-bijscholingsdagen bepaalt. Dit soort (studie)dagen volg ik ook bij de Enneagram Stichting Nederland <link: https://www.enneagramstichting.nl/>.

Referenties

Jolanda heeft ons, als nieuw opgericht MT, inzicht gegeven in onze persoonlijke Enneagram types en wat deze voor invloed op elkaar hebben. Door te weten waar je sterke kanten en je ontwikkelpunten liggen en de patronen in reactie en communicatie te leren herkennen kun je er mee aan de slag. Samen hebben we gezien hoe ieder zijn eigen kracht en valkuilen, in relatie tot de sterke kanten en valkuilen van onze directe collega’s, kan gebruiken. We begrijpen elkaar nu beter, sluiten beter op elkaar aan en zijn samen sterker geworden. De individuele coaching. die we daarbij ook hebben gehad, heeft ervoor gezorgd dat deze inzichten nog verscherpt werden. Daardoor heeft een ieder van ons een persoonlijke groei doorgemaakt waar we als team gebruik van maken.

Margreet Hellemons, Directeur-bestuurder GO! kinderopvang

Wij hebben Jolanda gevraagd om ons te adviseren over de wijze waarop wij de huidige bedrijfscultuur kunnen verbeteren. Ook hebben wij Jolanda gevraagd op welke wijze wij onze medewerkers in zijn of haar kracht kunnen laten komen. Een brede opdracht waarin Jolanda systematisch te werk is gegaan. Aan de hand van het Enneagram heeft Jolanda gekeken naar het ‘type’ medewerker in relatie tot zijn/haar functie. Daarnaast heeft zij gekeken naar de teamsamenstelling en of de karakters in het team elkaar aanvullen of juist niet.

Het inzicht dat wij als organisatie hebben gekregen is zeer verhelderend en soms ook confronterend geweest. Op basis van de scherpe analyse en aanbevelingen hebben wij strategische keuzes kunnen maken om de cultuur binnen onze organisatie te verbeteren en medewerkers nog beter tot hun recht kunnen laten komen.’

Teije Kelderhuis, Acuzio HR