Hoe te starten?

Het basismodel waarmee ik een-op-een en in teams werk is het Enneagram. Dat is een psychologisch model dat, zonder een oordeel te vellen, enorm veel inzichten geeft. Het Enneagram kent negen persoonlijkheidstypes, die wij allemaal in ons hebben. Maar bij iedereen brandt steeds maar één ‘lampje’ het felst. Het actuele persoonlijkheidstype geeft meer duidelijkheid over gehanteerde verdedigingsmechanismen, drijfveren, valkuilen en gedrag dat men vermijdt.

Daarnaast geeft dit model helder weer waar men nu staat in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Zo heeft ieder type negen ontwikkelingsniveaus. Het Enneagram stopt mensen niet in hokjes, maar haalt ze er juist uit door alle types bij persoonlijke groei zoveel mogelijk te ontwikkelen en te integreren. De integratie van de drie centra; emotioneel, fysiek en intellectueel, speelt hierbij een belangrijke rol. Naast persoonlijke inzichten geeft het Enneagram ook duidelijkheid over hoe en waarom teams niet optimaal functioneren of waarom groei en cultuurverandering in organisaties stagneren.

Bij veranderprocessen in organisaties kan ik ook het (door mij & Enneagram collega’s ontwikkelde) Transformatiepad inzetten. Dit Transformatiepad bestaat uit acht fases: 1) veiligheid; 2) betrokkenheid; 3) doelmatigheid; 4) verbondenheid; 5) volwaardigheid; 6) bevoegdheid; 7) verantwoordelijkheid; 8) eenheid.

Met de klok mee toets ik ieder thema binnen een organisatie. Veiligheid (op 1) is hierbij een belangrijk basisthema en speelt een belangrijke rol in iedere organisatie die bezig gaat met transformatie.

Ook de Cultuurcodescan (ontwikkeld door Windkracht-11) is een mooi basismodel wat ik in kan zetten. Deze geeft helder weer hoe je medewerkers de huidige cultuur ervaren en hoe dit zich verhoudt tot de gewenste cultuur.