Wat te doen?

De (leidinggevende) medewerker

Heeft de vraag met één (leidinggevende) medewerker te maken? Dan is het belangrijk met elkaar het gewenste (gezamenlijke) doel af te stemmen. We starten met mijn digitale Enneagram-test en het type-interview om inzicht te krijgen in het huidige profiel. Waarbij niet alleen het dominante type een rol speelt maar het totale palet van de negen types die we allemaal in ons hebben.

Tijdens de een-op-een begeleiding vergroten we niet alleen het bewustzijn van de medewerker, maar worden ook concrete stappen gezet. Dat doen we o.a. aan de hand van praktische cases en tussentijds ‘huiswerk’ op maat. Hierdoor krijgen we inzicht in vastgezette patronen en onontdekte kernkwaliteiten en maken we de weg vrij naar persoonlijke groei.

Benieuwd naar mijn werkwijze? Je kunt je werknemer een kijkje laten nemen op En particulier voor een uitgebreide uitleg.

Organisatie- of teamgericht

In de eerste plaats is het belangrijk om je wens tot verandering helder te krijgen. Is deze gericht op de organisatiecultuur, op leiderschap- of op teamniveau? Door gesprekken te voeren met het MT, leidinggevenden en/of de HR-afdeling krijg ik helder met welke doelstelling ik aan de slag kan en welke methodieken hierbij passen. Belangrijke aspecten die ik hierbij toets zijn: veiligheid en vertrouwen, eigenaarschap en het dragen van bevoegdheid en verantwoordelijkheid.

Team

Wil je als team beter of makkelijker samenwerken en je echt verbonden voelen met elkaar? Dan zet ik graag mijn digitale Enneagram-test in. Dit in combinatie met het type interview (een persoonlijk een-op-een gesprek met specifieke vragen). Op basis daarvan ontvangt iedere deelnemer zijn of haar profiel. Zo kan ik het huidige dominante type (in relatie tot de overige types) vaststellen van de medewerkers uit het (MT)team. Daarmee krijg je ook direct inzicht in de diversiteit aan types binnen een team. Ook wordt duidelijk welke kernkwaliteiten worden ingezet, (h)erkend en welke nog ontbreken. Op basis van deze informatie presenteer ik het ‘teamwiel’ en stel ik vervolgstappen voor om te komen tot een betere samenwerking en meer werkplezier.

Organisatie

Bestaat er behoefte aan een (cultuur)verandering voor de gehele organisatie? Dan ga ik met de directie-bestuurder, MT en/of HR in gesprek om te kijken naar de huidige belemmeringen. Interne tevredenheidsonderzoeken (MTO-survey) leveren hierbij vaak waardevolle informatie op. Door middel van de Deep Democracy-theorie duik ik in de onderstroom van de organisatie. Het ophalen van verschillende meningen is belangrijk voor het succes van de gewenste verandering. Deze informatie wordt verwerkt in een concreet (kort) rapport van conclusies en aanbevelingen. Wees niet bang voor dikke adviesrapporten die achter in een bureaulade verdwijnen. Verwacht eerder een korte en bondige uitwerking, die helpt bij het zetten van concrete vervolgstappen.